Sponsor‎ > ‎

IT-Universitet Copenhagen (ITU)

IT-Universitetet bidrager til værditilvæksten i Danmark gennem forskningsprojekter, der skaber ny videnskabelig indsigt og nye måder at anvende it på.

Link: http://itu.dk

Sponserer bl.a.:
  • Lokaler til afholdelse af events