Om foreningen


Foreningens målsætninger - Vores mission og vedtægter

Velkommen til foreningen for Eclipse brugere og professionelle, i Danmark. Foreningen startede i marts 2007 som et samlingssted for alle med interessere i Eclipse platformen: Se www.eclipse.org

Foreningen har pt. over 200 registrerede medlemmer og er lokaliseret hos IT Universitetet (ITU), på 5te (etagen for innovative virksomheder) hvor vi ofte benytter mødelokaler og faciliteter til events, tutorial days o. lign.

Fokus på sjov, spændende og relevant videndeling er en hjertesag som foreningen forsøger at realisere og kontinuerligt forbedre.

Bestyrelsen og medlemmerne bidrager aktivt med emner og inspiration til events o. lign. aktiviteter.

Medlemmerne er private (gratis), virksomheder eller uddannelsesinstitutioner.
For mere information om foreningens medlemsstruktur: Medlemsstruktur

Flere medlemmer er i "tæt kontakt" med organisationen bag det officielle Eclipse open source community, Eclipse Foundation, og kan skaffe videnskilder med fingrerne i kernen af Eclipse og relaterende områder.

Står virksomheden i en udfordrende situation og skal vurdere om Eclipse platformen er et korrekt valg til et konkret behov, så er der stor chance for at foreningen, via sine medlemmer, kan skaffe rette kompetencer til at skabe indblik i det uvisse. Du kan kontakte os, på vores Kontakt os side.

Nedenfor kan du læse mere om foreningens vedtægter og mission.

Vi håber at se dig til en af vores events eller anden sammenkomst.


Vedtægter
Du kan læse vedtægterne her: Vedtægter

Mission
Formålet med foreningen er at:
  • Udbrede kendskabet til Eclipse
  • Skabe netværk for personer og virksomheder med interesse i Eclipse
  • Opbygge videnskompentencer om Eclipse i Danmark
  • Skabe et virtuelt mødested for danske Eclipse brugere
Udbrede kendskabet til Eclipse
At lære Eclipse platformen rigitg at kende tager tid.

Foreningen skal gøre sit for at skabe videndelingsaktiviteter via gå-hjem møder, tutorial dage, fordrag fra medlemmerne, Eclipse Foundation, og andre relevante Eclipse specialister.

At skabe netværk for personer og virksomheder med interesse i Eclipse
Foreningen deltager i skabelsen af et værdifuldt Eclipse netværk, fysisk som virtuelt, med fokus på at lette kontakt til andre Eclipse-relaterede netværk.

Opbygge videnskompetencer om Eclipse i Danmark
  • På danske videregående uddannelser
  • Mellem danske firmaer der udvikler applikationer baseret på Eclipse
Skabe et virtuel mødested for danske Eclipse brugere
Foreningens medlemmer skal kunne udveksle informationer via foreningens hjemmeside.

Foreningen fokuserer på at skabe en teknologisk infrastruktur der, så vidt muligt, benytter sig af gratis og opensource produkter og ydelser, med henblik på at give mest muligt tilbage til medlemmerne i form af vidensfyldte og sociale events og arrangementer.